شما همینک اینجا هستید: » محصولات » گاو و گاومیش (سالن شیردوشی با سیستم مرکزی)

تجهيز و طراحي سالنهاي پيشرفته شيردوشي
با همکاري شرکت SEZER
مطابق آخرين استانداردهاي روز اروپا


گاو و گاومیش (سالن شیردوشی با سیستم مرکزی)- سالنهاي شیردوشی با توجه به موقعیت دوشش بصورت خوشه ای (هرینگ بون) یا تاندومی ساخته شده اند.
- تجهیزات شیردوشی با پوشش گالوانیزه گرم، که در برابر پوسیدگی مقاومند با توجه به تعداد دام و درخواست دامدار، بصورت 6 =3 ×2 تا 24= 12×2 تولید می شوند.
- سیستم ها براساس راحتی و اطمینان، دوشنده طراحی شده است
- جهت حفظ و بالا بردن کیفیت شیر در سالنهای شیردوشی ازخطوط و لوله ها و همچنین خط کامل دریافت شیر ازجنس استنلس استیل و بدور ازهرگونه آلودگی استفاده میگردد.
- با سيستم مديريتي هوشمند گله ميتوان ميزان شير توليدي، وقوع ورم پستان، دماي شير، تعليف اتوماتيک و جداسازي دامها را مديريت نمود
 

گاو و گاومیش (سالن شیردوشی با سیستم مرکزی)     گاو و گاومیش (سالن شیردوشی با سیستم مرکزی)

گاو و گاومیش (سالن شیردوشی با سیستم مرکزی)

ظرفیت سالن شیردوشی

اگر مجبور باشیم تنها یك چیز كه بیشترین اثر را روی تولید روزانه شیر و سودآوری دارد انتخاب كنم ،بهترین انتخاب  ظرفیت پذیرش شیردوشی خواهد بود.با آنكه چیزهای زیادی وجود دارند كه هر روز در گاوداری انجام می شوند و همگی آنها نیز مهم می باشند ولی تعداد بسیار كمی از آنها تاثیری همانند ظرفیت پذیرش شیردوشی دارند.

قطعاً اگر در بخش تغذیه ضعیف عمل كنیم مضرات آن بر تولید شیر نیز نمود خواهد داشت. اما اگر تمام كارها را درست انجام داده ولی كارهای معمول در سالن شیردوشی را صحیح و كار انجام ندهیم ،حداكثر سودی كه از توجه به سایر جزئیات باید به دست آید حاصل نخواهد شد.

شیر دوشی مناسب بسیار اهمیت دارد

به عنوان مثال متخصص تغذیه  هر ماهه ساعت های بی شماری را روی جزئیات پیچیده جیره صرف می كند تا تولید شیر را به حداكثر برساند. او دایماً در تلاش است تا با تغییر یكی از اجزای جیره تولید شیر را حتی 200 گرم در روز افزایش دهد. با این وجود اگر گاوها درهر دوشش به خوبی دوشیده نشوند ،بخش اعظم تلاش های روی بی نتیجه مانده و یا حداقل به خاطر ضعف ظرفیت پذیرش و یا نامناسب بودن رویه های دوشش خنثی می شود.ظرفیت پذیرش سالن شیردوشی چیست؟ خیلی ساده است واژه ای است كه بریا توصیف عبور بلاتوقف گاوها در شیردوشی استفاده می شود كه مشابه سرعت سنج ماشین تان است . سرعت سنج ماشین شما كیلومتر بر ساعت را اندازه گیری می كند و ظرفیت پذیرش شیردوش «تعداد گاوها به ازای هر جایگاه شیردوشی درهرساعت» را بیان می نماید.

هدف

در سیستم های سالن های شیردوشی سطح عملكرد قابل قبول ،5 گاو به ازاء هر جایگاه در هر ساعت است. یعنی یك شیردوش دو طرفۀ 20 تایی باید قادر به دوشش 200 گاو درهر ساعت باشد.(20 جایگاه ضرب در 2 دوطرف می شود 40 جایگاه و ضرب در 5 گاو در ساعت می شود 200 گاو در هر ساعت)

قطعاً باید برای اجرای عالی ترین روش ها در شیردوشی پافشاری کرد .روش های معمول آماده سازی برای دوشش مستلزم غوطه وری قبل از دوشش ،رگ زدن،خشك كردن و و صل كردن خرچنگی می باشد.فاصله زمانی بین غوطه وری قبل از دوشش و خشك كردن باید حداقل 20 ثانیه باشد تا زمان كافی برای كشته شدن میكروب ها وجود داشته باشد. كل زمان بین شروع آماده سازی برای دوشش و اتصال خرچنگی در بهترین حالت نباید كمتر از یك دقیقه و بیش از 1 تا 5/1 دقیقه شود . هدف كارگرانی كه به عنوان تكنسین های شیردوشی كار می كنند این است كه هر كدام از مراحل معمول دوشش را به كاراترین روش انجام دهند.ضدعفونی كردن و آزاد شدن شیر را افزایش و شیر را به طور كامل از پستان خارج كنند.آخرین گام از روال شیردوشی ضدعفونی سر پستانك بعد از جداسازی خرچنگی است. كلیه مراحل این روال باید در سریع ترین زمان ممكن اتفاق افتد.

زمان واقعی فرآیند دوشش هر گاو متفاوت می باشد.این زمان معمولاً از 5 تا 8 دقیقه متغییر است. یعنی هنگامی كه آماده سازی دوشش و روال معمول پس از دوشش را به آن می افزاییم با یك فرآیند 7 تا 10 دقیقه ای روبرو هستیم.تنها زمان اضافی كه باید به حساب آید،زمان وارد كردن گاوها به شیردوش است كه عموماً به آن زمان پر كردن می گویند. زمان پر كردن از موقعی است كه ورودی پشتی باز می شود تا گاوها وارد شوند تا لحظه ای كه تمام جایگاه ها پر شوند. بی تردید گاوی كه وارد اولین جایگاه می شود،دورترین مسیر را می پیماید،بعد گاو دوم و الی آخر. برای اینكه هر ساعت 5 گاو در جایگاه داشته باشیم(عموماً تحت عنوان 5 دور در ساعت شناخته میشود) وارد كردن گاوها،آماده سازی و دوشش آنها ،ضدعفونی پس از دوشش و خارج كردن آنها از جایگاه برای دور بعدی نباید بیش از 12 دقیقه طول بكشد(60 دقیقه درهر ساعت تقسیم بر 12 دقیقه در هر دور مساوی است با 5 گاو به ازای هر ساعت در هر جایگاه).

دورها را محاسبه كنید...

اندازه گیری «مدت زمان هنر دور» كه با وارد شدن گاوها آغاز شده و با خروج آنها خاتمه می یابد روش سریع و آسان برای اندازه گیری ظرفیت پذیرش شیردوشی است ولی مطمئن نیست .اگر 15 دقیقه طول بكشد تا گاوها وارد و خارج شوند در ان صورت ظرفیت برای آن دور ،4 گاو به ازای هر جایگاه در ساعت می باشد(60 دقیقه تقسیم بر 15 دقیقه به ازای هر طرف مساوی است با چهار گاو به ازای هر جایگاه در هر ساعت)

حال،چگونه موارد مذكور روی تولید و بهره وری تاثیر می گذارند؟ اجازه دهید كه متوسط تولید شیر را به ازای هر گاو در هر روز با فرض میانگین پذیرش 4 گاو در هر جایگاه درهر ساعت 5/29 كیلوگرم در نظر بگیریم . اگر سه بار در روز گاوها را بدوشیم و در یك فاصله زمانی 12 ساعته 1 ساعت را برای شستشو قرار دهیم،آنگاه برای دوشش به 22 ساعت زمان نیاز داریم.

اگر در یك شیردوشی 20 واحدی دو طرفه درهر ساعت به ازای هر جایگاه 4 گاو را بدوشیم یعنی می توانیم كلاً در حدود 1175 گاو را روزانه در سه نوبت بدوشیم(باید 20 جایگاه در هر طرف را در 2 ضرب كنیم كه می شود 40 جایگاه كه اگر در 4 گاو در هر ساعت ضرب شود می شود 160 گاو درهر ساعت كه ضرب در 22 ساعت می شود 3520 گاو كه اگر تقسیم بر 3 بار دوشش در روز كنیم می شود معادل 1173 گاو در روز).

اگر سرعت عبور گاو را به 5 گاو درهر ساعت در هر جایگاه افزایش دهیم تعداد گاوهایی كه می توانیم بدوشیم تا حدود 300 راس در روز افزایش می یابد و به 1466 راس می رسد. اگر فرض كنیم كه مقدار تولید 5/29 كیلوگرم به ازاء هر گاو ثابت بماند یعنی این كه 8900 كیلوگرم شیر بیشتر درهر روز تولید می شود.

این شیر اضافی با نرخ فعلی شیر در فلورایدا كه برای هر 45 كیلوگرم معادل 18 دلار است به مقدار غول آسای 2340 دلار در روز درآمد اضافی می رسد. بدون اینكه هزینه های دوشش افزایش یابد.

در مثال  فرض شده است كه تولید شیر ثابت بماند ولی در واقع وقتی ظرفیت پذیرش دوشش را بهبود می دهیم تولید شیر برای هر راس حتی افزایش هم می یابد كه ناشی از آن است كه گاوها زمان كمتری را در شیر دوش می گذرانند(فرض می كنیم كه روال شیر دوشی مناسب است و شیر به خوبی آزاد می شود) و از طرفی زمان بیشتری را صرف خوراك خوردن، استراحت كردن می كنند. گاوهایی كه سریعاً از شیردوش خارج می شوند زمان بیشتری برای تولید شیر در اختیار داشته و گاوهای شادتری هستند . ثابت شده است كه تولید این گاوها بالاتر می باشد. به دلایل مختلف همه گاوداری ها باید به سختی روی برنامه های دوشش خود كار كنند كه از این میان بهبود كیفیت شیر و افزایش سلامت پستان دلیل كمی نیست. اما از این پس اگر به فكر ظرفیت پذیرش شیردوش افتادید،به خاطر داشته باشید كه این مورد می تواند تفاوت عظیمی در نقدینگی گاوداری شما به وجود آورد.

همان طور كه گفته شد  ظرفیت پذیرش شیردوش تنها عامل بزرگ و موثر روی تولید و سود آوری می باشد. ظرفیت پذیرش سزاوار توجه بیشتری است.