شما همینک اینجا هستید: » محصولات » پمپ های روغنی

انجام پروژه های سالنهای شیردوشی پس از بازدید کارکنان فنی ما از گاوداریها امکان پذیر است. و پمپ های خلا مناسب توسط کارکنان فنی ما مطابق با تعداد واحد سالن شیردوشی وبسته به پیشبینی توسعه سالن پیشنهاد و انتخاب می شود.

 

 

پمپ های روغنی