شما همینک اینجا هستید: » محصولات » باکس مراقبت

       باکس متحرک مراقبت ازحیوان


جهت مراقبت، نظافت، اعمال جراحی و تلقیح مصنوعی با استفاده از کمربندها، بصورتی ایمن طراحی شده تا گاو را از ناحیه ناف بلند کند.
زنجیر های ایمنی  توسط صفحات آهنی محافظ پوشانده می شوند.
مکانیسم قفل طوری طراحی شده تا آسیبی به حیوان نرسد.
داراي مکانيسم گيره گردني ايمن
محل قرارگيري پاهاي جلو بروي دسته جهت مراقبت و وارسي

باکس مراقبت

باکس مراقبت