شما همینک اینجا هستید: » محصولات » گوسفند و بز
تجهيز و طراحي سالنهاي پيشرفته شيردوشي
با همکاري شرکت SEZER
مطابق آخرين استانداردهاي روز اروپا


گوسفند و بز  گوسفند و بز

گوسفند و بزگوسفند و بز

 

 


شير دوش خطي همزمان با تغذيه و خروج سريع جهت گوسفندو بز در گروه هاي 6، 12، 18، 24، 36 راسي مي باشد,جعبه تغذيه پايين و بالا ساخته شده از صفحات استيل و بخشهاي ديگر داراي پوشش گالوانيزه مي باشد,دستورات مکانيسم حرکتي توسط جکهاي پنوماتيک که داراي تنظيم سرعت مي باشند از واحد کنترل انجام مي گيرد,جهت جلوگيري از آسيب ديدن دامها هنگام قفل، بازوهاي قفل و چهارچوب هاي دستگاه از مواد پلي آميد مستحکم توليد شده اند.درهاي ورود و خروج پنوماتيک بوده و جهت آنها قابل تنظيم مي باشد.طراحي چهارچوب ورودي ها و خروجي ها به نحوي است که به دام آسيبي نرسد.ارتفاع سيستم خوراک ده و ورود و خروج قابل تنظيم مي باشد.فرم و سیستم غذادهی اتوماتیک سالن شیردوشی گوسفند و بز
گوسفند و بز  گوسفند و بز

گوسفند و بز  گوسفند و بز 

گوسفند و بز  گوسفند و بز  گوسفند و بز