اخبار بر اساس برچسب "شیر خام"

عرضه فله‌ای شیر خام فاقد مجوز دامپزشکی است

زمان ارسال: Sun 01:08موضوعات: Our news0 : نظراتانتشار یافته توسط :

عرضه فله‌ای شیر خام فاقد مجوز دامپزشکی است

 

 

معاون سازمان دامپزشکی از مخالفت این سازمان با عرضه فله‌ای شیرخام در کشور خبر داد و گفت: عرضه فله‌ای شیر خام در بازار مصرف فاقد هر گونه مجوز است

 

 

 

 

 

برچسب ها / نشانه ها: اعرضه, شیر خام, فله‌ای, دامپزشکی

عرضه فله‌ای شیر خام فاقد مجوز دامپزشکی است  عرضه فله‌ای شیر خام فاقد مجوز دامپزشکی است

http://www.mdoks.com/uploads/static/katalog/katalog-mobile-milking-machine1391.pdf

http://www.mdoks.com/uploads/static/katalog/(feed-crusher-itch)-fider112.pdf

بلوک پایین وسط - این متن آزمایشی است