اخبار بر اساس برچسب "شیردوش"

دهمین نمایشگاه بین المللی دام طیور , فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران

زمان ارسال: Thu 19:220 : نظراتانتشار یافته توسط :

 

 

 

دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته  - تهران

40-40a محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - سالن 

غرفه مدوکس
ماشین آلات دامپروری و کشاورزی ساغار 

زمان برگزاری  : شنبه, 14 آبان 1390 تا سه شنبه, 17 آبان 1390

 Saturday, 05 November 2011 to Tuesday, 08 November 2011

  زمان بازدید ساعت : 9 صبح الی 16 بعد از ظهر غرفه مدوكس

 

دهمین نمایشگاه بین المللی دام طیور , فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران

 

دهمین نمایشگاه بین المللی دام طیور , فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران  دهمین نمایشگاه بین المللی دام طیور , فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران

http://www.mdoks.com/uploads/static/katalog/katalog-mobile-milking-machine1391.pdf

http://www.mdoks.com/uploads/static/katalog/(feed-crusher-itch)-fider112.pdf

بلوک پایین وسط - این متن آزمایشی است