اخبار

نمایشگاه ها

آخرین خبرهای مدوکس در نمایشگاه ها
ششمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته قزوین
کشور : ایران استان : قزوین شهر : قزوین
تاریخ میلادی : Jan/06/2013 - لغایت Jan/09/2013 تاریخ شمسی : 17 دي 1391 لغایت 20 دي 1391

 

ششمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته قزوین 1391  ششمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته قزوین 1391

http://www.mdoks.com/uploads/static/katalog/katalog-mobile-milking-machine1391.pdf

http://www.mdoks.com/uploads/static/katalog/(feed-crusher-itch)-fider112.pdf

بلوک پایین وسط - این متن آزمایشی است