محصولات
 

 

 

 

 

 

 

فناوری; 

 

با داشتن ماشینی با مارک چلیکل هیچ مشکلی وجود ندارد.ماشین ها قبل از محیط کامپیوتری ابدا و راه اندازی شده اند. ما در این کلیپ تصویری که جهت نمایش سطح کاری ماشین ها منتشر شده نشانگر فناوری و تلاش سختی است که بر روی این کار صرف شده است.

 

خبر گزاری اکو نیوز;

 

"اکو نیوز" اخیرا در برنامه ای به بیان تاریخ حضور شرکت ما در فعالیت های اقتصادی و ممسائل اجتماعی مرتبط و همچنین محصولات ما پرداخته که در ویدئوی زیر قابل مشاهده میباشد.

شرکت
سیستم مدیریّتی
تعهد و التزام مدیریت
مشتری مداری
سیاست در کیفیّت
ماموریّت  ما
گواهی نامه های کیفیّت
ISO 9001 – 2000 گواهی نامه
گزارش آزمایشات

Busan San. Kosgeb Caddesi 7. Sok. No:7 Karatay/Konya/TURKIYE
Tel: +90 332 345 15 02-03 Fax: +90 332 345 15 04